eu-lippu

EURA 2021

EU:n alue- ja rakennepolitiikan rahastojen digitaalinen hallintajärjestelmä ohjelmakaudelle 2021—2027

»
Saavutettavuus

EURA 2021 - Saavutettavuus

Saavutettavuudella tarkoitetaan sitä, että digitaalisten asiointipalvelujen ja verkkosivujen tekninen toteutus ja sisältö ovat kaikille saavutettavia fyysisistä tai kognitiivisista rajoitteista riippumatta.

Laki digitaalisten palveluiden tarjoamisesta velvoittaa viranomaiset tarjoamaan saavutettavia sähköisiä palveluita. Työ- ja elinkeinoministeriö pyrkii varmistamaan EURA 2021 -palvelun saavutettavuuden tämän lain mukaisesti.

Saavutettavuusvaatimusten neuvonnasta ja valvonnasta vastaa Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Lisätietoja löydät verkkosivustolta saavutettavuusvaatimukset.fi.

Mikäli huomaat EURA 2021 -palvelussa saavutettavuuspuutteita, voit ilmoittaa niistä työ- ja elinkeinoministeriöön saavutettavuuspalautteen kautta.