eu-lippu

EURA 2021

EU:n alue- ja rakennepolitiikan rahastojen digitaalinen hallintajärjestelmä ohjelmakaudelle 2021—2027

»
Tietoa järjestelmästä

Tietoa EURA 2021 -järjestelmästä

Versio: v1.66.11

EURA 2021 on Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan rahastojen ja rahastojen osarahoittamien hankkeiden hallinnointiin tarkoitettu digitaalinen palvelukokonaisuus ohjelmakaudelle 2021–2027. Näitä rahastoja ovat Euroopan sosiaalirahasto plus (ESR+), Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) sekä Euroopan oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (JTF).

EURA 2021:n palvelut on tarkoitettu mm. hankehakemusten, maksatushakemusten, seurantaraporttien ja muiden hankehallinnoitiin liittyvien tietojen toimittamiseen ja viranomaiskäsittelyyn. Palvelujen kautta myös valmistellaan ja noudetaan hankehakemuksiin ja hankkeisiin liittyvät päätökset. Lisäksi hankkeisiin osallistuneet henkilöt toimittavat palvelun kautta aloitus- ja lopetusvaiheen tietonsa.

Palvelun omistaa työ- ja elinkeinoministeriö. Palvelun kehitystä ja ylläpitoa rahoitetaan osittain Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelmasta.

Palvelujen käyttö edellyttää vahvaa sähköistä tunnistautumista Digi- ja väestötietoviraston tarjoaman Suomi.fi-tunnistuspalvelun kautta.