eu-lippu

EURA 2021

EU:n alue- ja rakennepolitiikan rahastojen digitaalinen hallintajärjestelmä ohjelmakaudelle 2021—2027

Uudenmaan liitto

Käyttäjäneuvonta

Uudenmaan liitto toimii koordinoivana liittona viiden Etelä-Suomen maakunnan liiton (Hämeen, Kymenlaakson, Päijät-Hämeen, Uudenmaan ja Varsinais-Suomen) osalta. 

Lisäksi Uudenmaan liitto toimii välittävänä toimielimenä kolmen kestävän kaupunkikehittämisen ekosysteemin osalta: pääkaupunkiseutu, Lahti ja Turku.

EAKR-rahoitusta ja -maksatuksia koskevissa asioissa voit lähettää viestiä osoitteeseen eakr(at)uudenmaanliitto.fi. Kysymys ohjataan aiheen perusteella oikealle henkilölle.

Maakuntien liittojen yhteyshenkilöiden tiedot löytyvät rakennerahastot.fi -sivuston Etelä-Suomen osiosta.