eu-lippu

EURA 2021

EU:n alue- ja rakennepolitiikan hanketietopalvelu ohjelmakaudelle 2021—2027

EU:n alue- ja rakennepolitiikan hanketietopalvelu

Versio 3

Ohjelmakauden 2021-2027 hanketietopalvelu esittää tietoja Uudistuva ja osaava Suomi -ohjelmassa toteutettavista Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR), Euroopan sosiaalirahasto plussan (ESR+) ja Euroopan oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) hankkeista ja tuloksista.

Tietojen esittäminen noudattaa lakia viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999) ja täyttää Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2021/1060 (yleisasetus) 49 artiklan ja liitteen VII mukaiset vaatimukset tuensaajien luettelon julkaisemisesta. Allekirjoittaessaan hankehakemuksen tuensaaja on hyväksynyt tietojen julkaisemisen.

Palvelun tarjoaa EU:n alue- ja rakennepolitiikan hallintoviranomaisena toimiva työ- ja elinkeinoministeriö. Hankekohtaiset tiedot päivitetään EU:n alue- ja rakennepolitiikan rahastojen ja hankkeiden hallinnointiin käytettävästä EURA 2021 -tietojärjestelmästä kerran vuorokaudessa.

Voit hakea hanketietoja joko eri hakuehtoja valitsemalla tai etenemällä hanketietojen haku -sivun alaosassa olevien rahasto- ja erityistavoitekohtaisten linkkien avulla. Hankelistauksen voi viedä Excel-muotoon. Haun mukaiset hankkeet listautuvat taulukkoon, jonka kautta voi avata hankekohtaisen kuvauksen. Tietojen konelukua tukevat ominaisuudet sekä ohjelman tuloksia kuvaavia summatason tietoja saadaan käyttöön vuoden 2024 aikana.

Lisätietoa EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmasta löytyy rakennerahastot.fi-verkkopalvelusta.